SRT Self Mastery 

SRT Self Mastery seminář slouží lidem pracujícím s metodou SRT k prohloubení jejich dovedností s touto metodou a zlepšení jejich uvědomění jejich vlastního potenciálu a převedení určitých každodenních aspektů do praxe..

Naučte se pracovat s DUCHEM a rozvinout váš potenciál pro vytvoření takového života jaký chcete! Během semináři Self Mastery se naučíte identifikovat bloky omezující a blokující prožívání  vašich přání a života, dále také jak si uvědomit co v životě chcete, a rozvinutí vášeho potenciálu být vůdčí osobností včetně posílení vašeho osobního spojení s DUCHEM.  Self Mastery seminář se zaměřuje na vybudovaní uvědomování si sebe sama, což je podstatou pro pozitivní změnu a úspěšné interakci s druhými, pomáhájící vytvořit postupný plán pro dosažení vašich cílů.  Po uplynutí tohoto dvoudenního semináře dostanete jedinečnou příležitost se zůčastnit 3-měsíčního mentorového programu, dávající vám příležitost přenést naučené v semináři do každodenní praxe.  Všechny Self Mastery semináře jsou vyučované SRA - certifikovaným Self Mastery učitelem.  Účastníci tohoto semináře MUSÍ mít absolvovaný základní seminář SRT, aby byli schopni použít tabulky a způsoby čištění, které jsou nutností v tomto semináři.  Doporučená doba praxe pro absolvování semináře Self Mastery je 6 měsíců po základním semináři SRT.

Seminář SRT Self Mastery se bude konat 12. - 13.10.2013 v Praze.

Další důležité informace budou postupně přibývat na této stránce.  Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto semináře obraťte se s dotazem na email LPutz@web.de

 

 

 

 

Robert Detzler v České Republice 

Zakladatel metody SRT Robert Detzler navštívil společně s jeho manželkou Mary Ann Detzler naše České hlavní město v říjnu roku 2011.

Přednášel v sobotu 1.10.2011 o tabulce 3 a různých úrovních vědomí zobrazené na této tabulce, aby poskytnul žákům možnost hlubšího pochopení této tabulky a pochopitelně i jejího lepšího využití nejen v každodenním životě ale i pro práci s SRT.  Zučastnilo se tohoto semináře teměř 100 účastníku především z České a Slovenské Republiky.  Sešli se ale také žáci a učitelé SRT z Belgie, Nizozemí a dokonce i Řecka. Účastníci měli možnost se se zakladatelem metody SRT a jeho manželkou setkat osobně a také se s nimi vyfotit.

Robert o přestávkách byl velmi aktivní kdy pro zájemce poskytoval krátké ukázky a léčení pomoci této metody.  Někteří žáci s některými vážnějšími problémy pocítili poměrně velkou úlevu od nejen fyzických potítží.

Celá sobota 1.10.2011 byla věnováná tabulce 3 a vysvětlením jejích hlavních položek a detailního využití.

Neděle 2.10.2011 byla pak věnována dvoum krátkým opakovacím kurzům pro certifikované učitelé a konzultanty, které přicestovali z různých částí Evropského kontinentu.

Nedělní dopoledne bylo věnováno opakovacímu kurzu SRT a různým praktickým poznatkům Roberta z jeho dlouholeté praxe s SRT.  Odpoledne bylo pak věnováno opakováním praktik metody SpR - Spirituální Restrukturalizace a rovněž spoustu zajímavým a užitečným poznatkům Roberta, které určitě pomohou všem účastníkům tuto metodu využít ještě lépe a efektivněji jak pro sebe tak i pro všechny své klienty.  

Oba dva dny byli vedeny Robertem Detzlerem a přeložený do českého jazyka Lukášem Putzem, který toto setkání společně s jeho přítelkyní organizoval a umožnil.

Jeden z Robertovo seminářů o tabulce 3 je k dispozici na DVD ale bohužel jen v anglickém jazyce.  

V této sekci máte možnost se podívat na několik fotek ze semináře.

     

 

Robert Detzler v Praze
Robert Detzler v Praze Robert Detzler v Praze Robert Detzler v Praze
Robert Detzler v Praze
Robert Detzler v Praze

Zakladatel metody SRT Robert Detzler navštívil společně s jeho manželkou Mary Ann Detzler naše České hlavní město v říjnu roku 2011. Přednášel v sobotu 1.10.2011 o tabulce 3 a různých úrovních vědomí zobrazené na této tabulce, aby poskytnul žákům možnost hlubšího pochopení této tabulky a pochopitelně i jejího lepšího využití nejen v každodenním životě ale i pro práci s SRT. Zučastnilo se tohoto semináře teměř 100 účastníku především z České a Slovenské Republiky. Sešli se ale také žáci a učitelé SRT z Belgie, Nizozemí a dokonce i Řecka. Účastníci měli možnost se se zakladatelem metody SRT a jeho manželkou setkat osobně a také se s nimi vyfotit. Robert o přestávkách byl velmi aktivní kdy pro zájemce poskytoval krátké ukázky a léčení pomoci této metody. Někteří žáci s některými vážnějšími problémy pocítili poměrně velkou úlevu od nejen fyzických potítží. Celá sobota 1.10.2011 byla věnováná tabulce 3 a vysvětlením jejích hlavních položek a detailního využití. Neděle 2.10.2011 byla pak věnována dvoum krátkým opakovacím kurzům pro certifikované učitelé a konzultanty, které přicestovali z různých částí Evropského kontinentu. Nedělní dopoledne bylo věnováno opakovacímu kurzu SRT a různým praktickým poznatkům Roberta z jeho dlouholeté praxe s SRT. Odpoledne bylo pak věnováno opakováním praktik metody SpR - Spirituální Restrukturalizace a rovněž spoustu zajímavým a užitečným poznatkům Roberta, které určitě pomohou všem účastníkům tuto metodu využít ještě lépe a efektivněji jak pro sebe tak i pro všechny své klienty.  Oba dva dny byli vedeny Robertem Detzlerem a přeložený do českého jazyka Lukášem Putzem, který toto setkání společně s jeho přítelkyní organizoval a umožnil. Jeden z Robertovo seminářů o tabulce 3 je k dispozici na DVD ale bohužel jen v anglickém jazyce.  V této sekci máte možnost se podívat na několik fotek ze semináře.

Robert Detzler v Praze

Zde uvidíte fotky z opakovacích kurzů SRT a SpR s Robertem Detzlerem

Robert Detzler v Praze Robert Detzler v Praze Robert Detzler v Praze