SRT a LSVJ - velké rozdíly! 

Rozdíly mezi SRT a LSVJ

Dočetl jsem se na internetu o několika zajímavých článcích pojednávajících o rozdílech v metodách SRT a LSVJ a nedalo mi to na to nereagovat.  Rozdíly mezi metodou SRT a LSVJ jsou vskutku obrovské.  Vzhledem k tomu, že pro metodu SRT se musí člověk stát certifikovaným učitelem což předpokládá, že tento jedinec splnil důležitá kriteria, aby svým budoucím žákum nejen poskytnul kvalitu výuky ale také kvalitu napojení a vysvětlení. 

Metoda LSVJ je zjednodušeně, a možná trochu nehezky ale pravdivě řečeno, další česká kopie, která se snaží kopírováním některých principů jiné metody a obcházením důležitých procedůr na neznalých lidech vytřískat peníze.  Navíc metoda LSVJ vychází z metody SRT. Proč tento komentář píši takovým tvrdým zpùsobem?  Jednoduše z vlastní zkušenosti, když jsem se rozhodoval se stát certifikovaným učitelm SRT.  Od roku 2008 také jako certifikovaný učitel SRT pracují a musím každé dva roky, jakožto každý jiný certifikovaný učitel SRT a konzultant SRT tuto certifikaci obnovovat, což u LSVJ NIDKO nedělá, poněvadž tuto skutečnost, zda se někdo vzdělávál dál, nebo zda vůbec učí správně v české napodobenině NIKDO nekontroluje a nesleduje.  V podstatě si každý Pepa z ulice může řict, že se naučí práci s kyvadlem a pak pod štítkem LSVJ tuto metodu začne vyučovat.  Metoda SRT tuto možnost neposkytuje, a pokud by někdo bez certifikace začal SRT učit,  tak se po právní stránce a rovněž duchovních principech dopouští hrubého přestupku.

Měl jsem několik žáků od různých učitelů metody LSVJ, a shodli se bez rozdílu na jednom.  Relativně levná alternativa v metodě LSVJ je ve srovnáním s tím, co žákům bylo poskytnuto u metody SRT,  daleko dražší při absolvování metody LSVJ.  Jednoduše jim nebylo u LSVJ poskytnuto to, co jim bylo poskytnuto na semináři SRT. Bez rozdílu řekli zásadní věc, že kdyby se byli rozhodli rovnou pro metodu SRT, tak by ušetřili spoustu peněz a času s něcím, co za to příliš nestálo. Proč tomu tak je? Zase jednoduše protože se většina učitelů LSVJ bez základních principech výuky a postupu pouštějí do něčeho, čemu většina nerozumí.
 
Hlavní rozdíly mezi SRT a LSVJ

Metoda SRT vznikla ve Spojených Státech Amerických a byla založena a vyvinuta panem Robertem E. Detzlerem.  Od roku 1985 se tato metoda pomoci Roberta začala rozvíjet a rozšiřovat v různých zemích.  Metoda SRT spadá pod Americkou neziskovou organizaci SRA.  Cílem SRA je poskytnout učení a osobní růst všem zájemcům napříč všech národnosti a naboženských směrů bez jakékoliv kritiky o jejich preferencích nebo rasových a nacionálních původech.  SRT má ochranou známku právě také z důvodu, aby se chránilo před metodami jako je LSVJ, která ve své podstatě kopíruje metodu SRT.

Metoda SRT z důvodu ochrané známky není dražší než LSVJ. Jednoduše si zkuste spočitat kolik opravdu dostanete u metody LSVJ!  Při návštěvě kurzu SRT je čas pro základní seminář stanoven na dobu 24 hodin včetně přestávek. Je to třídenní kurz po dobu 8 hodin na den.  Totéž platí pro kurz pokročilý.  Pokud vám někdo udělá kurz LSVJ za cenu 2500,- Kč a například po dobu 5 hodin, tak se ve srovnání cena za seminář SRT při ceně 5000,- Kč a 24 hodin relativizuje.  Cena na hodinu u LSVJ je pak 500,- Kč u SRT pouhých 208,- Kč.  Pokud budete přemýšlet takto, tak jsme někde uplně jinde. 

Dalším důležitým faktem je individuální práce.  Semináře SRT se učí maximálně do 15 účastníků .  Větší počet jen v případě dalšího asistujícího učitele.  Většinou kurzy probíhají od 4-12 účastníků a to právě proto, aby byla umožněná individuální práce s účastníky.  Dozvěděl jsem se o seminářích LSVJ konající se za 2 dny a cenu 2500,- Kč se 76 účastníky a to BEZ asistujících učitelů!
Semináře SRT nejsou nabízeny na dálku, protože není možné, aby učitel dohlížel na práci žáka. Leda že provede seminář po Skypu, ale to je pak individuální kurz. Definice semináře na dálku je v podstatě krátke vysvetlení a samo učení doma. Pokud vám někdo nabídne základní kurz práce s kyvadlem na dálku, tak v podstatě jen protože chce vaše peníze a nezáleží mu na tom, abyste se naučili s kyvadlem pracovat.  Nic víc nic mín!

SRT nebo-li Spiritual Response Therapy je na svete od roku 1985 a tudiz v roce 2012 jiz 27 let.  Rozšířilo se po mnoha zemích všech kontinentů po celém světě, což si myslím svědčí o jeho účinosti a kvalitě, jinak by tomu nejšpíš takto nebylo.  Metoda LSVJ je pouze rozšířená v česko slovenské oblasti a důvody jsem patřičně vysvětlil výše. 

LSVJ není novou metodou, je to jen prepracovanou metodou kopírující SRT.  Účel toho celého je z mého hlediska jen v tom, aby se různí praktikanti mohli používáním LSVJ a vyhnout procedůrám ujištující kvalitu jako tomu je u SRT.

SRT vs. LSVJ

SRT je radou SRA stále vylepšováná a obohacováná o stále nové informace a poznatky, což se u LSVJ tvrdit neda.  Leda že jsou zkopirovány další nové informace z metody SRT.

Asociace SRA také každý měsíc rozesílá měsíční oběžník za minimální poplatek, což všem praktikantům této metody umožňuje se setkat s novými poznatky a informacemi.  Dle mých znalostí nic takového u LSVJ neexistuje.

Rada SRA také dohlíží nad učitelé a konzultanty po celém světě.  Pokud si chce někdo postěžovat na některého praktikanta nebo učitele z důvodu špatné práce nebo ne-etických praktik, tak k tomu má možnost.  Pokud jsou důvody natolik závažné, tak se může také stát, že praktikantovy nebo učiteli mohou být odebrány certifikáty.  U LSVJ tomu zřejmě tak není, protože si každý praktikant této metody může dělat co chce a jak chce.  Neexistují u LSVJ žádné normy stanovující kritéria pro kvalitu.

Pokud se chce člověk stát certifikovaným učitelem SRT, tak se musí nejprvé stát certifikovaným konzultantem SRT, a to mu je umožněno až po 18 měsíční praxe.  Až po dalším roce se může stát certifikovaným učitelem a to jen v případě, že jako konzultant dostane 52 doporučení od klientů a od svého učitele u něhož se SRT učil.  Pro dosažení učitelského stupně musí dodat opět několik doporučení včetně doporučení učitele.  Musí navíc absolvovat seminář SRT Intensive Skills Class na němž učí jen prověření a vybraní učitelé asociací SRA s dlouholetou zkušeností z celého světa.  Rozdílem mezi SRT a LSVJ je očividný.  Certifikovaný učitel SRT se může takto nazývat až po 30 měsíční praxi nebo 2,5 letech praxe.  V tom není zahrnutý čas z předchozího studia jako žák základního a pokročilého semináře SRT.  Dále pak musí certifikovaný učitel a konzultant metody SRT prokazovat svojí integritu a pokračující studium a vylepšování svých dovedností tím, že každe dva roky předa radě SRA další doporučení svých klientů, respektivě žáků, a musí se dále vzdělávat kurzy pořádané SRA. 

Pokud je někdo certifkovaným učitelem SRT, tak má za sebou minimálně 2 a půl roku praxe, v případě České Republiky, kde se tato metoda učí jíž od roku 2000 jsou dovednosti s metodou SRT daleko delší.  Osobně jsem se učil metodu SRT v roce 2004 a stal se certifikovaným učitelem až po 4 letech studia a praxe s klienty v roce 2008. 

Pro co se rozhodnout?

Důležité je dle mého názoru záměr praktikanta ať už se nazývá praktikant nebo učitel SRT či LSVJ.  Záměr a čistota práce je nejdůležitější u obou metodách.

Pokud se nevíte rozhodnout tak požádejte vesmír!  Vesmír je podle mě neutrální a nemá žádný náboženský zaměření.  Jsme všichní součástí vesmíru a tak je logické se jednoduše zeptat nebo požádat.  Můžete použít následující afirmaci, abyste byli vedení k nejlepšímu výsledku pro váš osobní a duchovní růst.

"Vesmíre doveď mě prosím k nejlepšímu a nejpříjemnějšímu praktikantovi duchovních dovednosti jenž mi dokáže pomoci s mým problémem nebo mě dokáže naučit spojení s Vyšším Já prostřednictvím kyvadla a to nejrychlejším možným způsobem" - Děkuji.

Tuto jednoduchou větu můžete použít a nechat se následně vést, ať se dostanete do nejlepších rukou a vyhnete se zbytečné frustraci nekvalitních praktikantů a léčitelů.

Nechte se vést srdcem

Když jsem se rozhodoval s čím budu pracovat, zda s SRT nebo LSVJ tak jsem si obdobnou větou rovněž požádal o vedení.  Jednoznačně jsem byl veden k metodě SRT.  Důvody si myslím nemusím dále specifikovat, jsou již uvedeny výše.

Když jsem měl čest v roce 2011 po boku zakladatele Roberta Detzlera v Praze překládat jeho seminář o tabulce 3 do češtiny pro téměř 100 lidí a osobně se s ním také setkal, tak my bylo jasné, že mé rozhodnutí bylo správné.  Do té doby jsem nepotkal tak zářivého a čistého člověka jako jeho a mám hlubokou úctu k tomu, že ve svých 85 letech cestoval přes půl zeměkoule, aby dále šířil kvalitu a účinnost této úžasné práce s SRT v našich zemích.

Proto dělám osobně také co jen mohu, abych žákům a zájemcům na všech světadílech přiblížil jednoduchost a úžasnou účinnost metody SRT.  Mnoho žáků napříč všech kontinentů vám tuto skutečnost může potvrdit.  Mezi různé národnosti s nimiž jsem osobně pracoval nebo učil patří mezi Česka a Slovenska také USA, Kanada, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Spojené Království, Irsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Švedsko, Rusko, Kazachstan, Japonsko, Filipíny, JAR, Egypt, Namibie, Spojené Arabské Emiráty, Jordánie, Sýrie, Indie, Pakistán, Austrálie, Nový Zéland, Kolumbie, Brazilie a další.  SRT se rozšířilo po celém světe a osobně také mohu nahlédnout na mnohaletou praxi pořádáním kurzů nejen v České Republice ale také například v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Spojených Arabských Emirátech, Thajsku a JAR s dalšími zeměmi na seznamu.

Věřím, že také ostatní tuzemské a zahraniční učitelé a konzultanti SRT dělají co mohou, aby svým žákům a klientům byli k službám pro jejich největší pomoc a úspěch.

S přátelským pozdravem a přáním kvalitního a pravdivého celoživotního vedení,

Lukáš Putz

www.spiritualresponse.cz
www.spiritualresponse.at
www.spiritualresponse.us