SRT Intensive Skills Class 

SRT Intensive Skills Class

Tento seminář je veden certifikovaným učitelem stanoveným asociací SRA.  Seminář ISC slouží k opakování veškerých dovedností v metodě SRT a veškerých nejnovějších informací pro zlepšení efektivity vaší dosavadní prácí s touto metodou.  Především slouží tento seminář lidem jenž se chtějí vzdělávat dal a osvěžit své znalosti o této metodě a dále pak je nutný pro všechny certifikované učitelé a konzultanty pro obnovu jejich certifikátů.

Podmínky:

Pro účast na tomto kurzu musí mít žák absolvovaný alespoň druhý/pokročilý seminář SRT, aby se tohoto intenzivního semináře mohl zůčastnit.  Tento seminář je nezbytný pro všechny učitelé a konzultanty, včetně všech adeptů na učitele nebo konzultanta.  Je to opakovací seminář pro obnovení veškerých informací a znalostí, které se od posledního semináře ISC v roce 2006 vyskytly.  Pokud se tohoto semináře certifikovaný učitelé a konzultantí nezůčastní, tak by mohlo dojít ke ztrátě certifikace.

Dodatek!

Tento seminář ve směs jíž delší dobu, alespoň od roku 2006 není ničim jiným než opakovacím kurzem SRT II kde se snaží asociace SRA z praktikantu a učitelů vytáhnout více peněz za to, že vlastně nic nového, aktualního a lepšího neposkytne.  Dle zkušeností a dovedností, které jsem osobně získal na mnoha těchto kurzů nemohu tento seminář oficialně reprezentovaný od asociace SRA doporučit.  Leda že se chcete stát certifikovanými konzultanty nebo učiteli této "asociace".